Вступ

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно зі  ст.53 Конституції України, Законів України «Проосвіту»,  «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту, Правил конкурсного приймання та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях учителів,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  використовують Інтернет-ресурси.

 

Детальніше...

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

«Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»

 

від 13 вересня 2017 р. № 684

 

Про затвердження Порядку ведення

обліку дітей шкільного віку та учнів

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”

(Офіційний вісник України, 2000 р., № 16, ст. 670);

пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р.

№ 437 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 56, ст. 1942).

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 вересня 2017 р. № 684

 

ПОРЯДОК

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів

1. Цей Порядок визначає механізм обліку дітей шкільного віку та учнів, що ведеться з метою забезпечення здобуття ними загальної середньої освіти.

Детальніше...

Звіт директора школи

Нетецької С.М.

за 2016/2017 навчальний рік

перед громадськістю на педагогічно-батьківській конференції

28 серпня 2017 року

 

Детальніше...

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядженням

Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від «___»___________2015 року №___

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

спеціалізованої школи №47

ім.А.С.Макаренка

 з поглибленим вивченням іноземних мов

Печерського району міста Києва

(нова редакція)

 

 

 

Ідентифікаційний код 32492587 

 

м. Київ – 2015р.

Детальніше...

У к р а ї н а

Печерська районна державна адміністрація м. Києва

 У п р а в л і н н я  о с в і т и

Спеціалізована школа № 47

ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов

 

        м. Київ, вул. П.Лумумби, 14                                      тел. 528-99-71

 

 НАКАЗ

 

від «11» жовтня 2017 р.                                                  № 250   

 

«Про безумовне дотримання

законодавства у сфері

запобігання і протидії

корупції в спеціалізованій

школі №47 ім. А.С. Макаренка»

 

Відповідно до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, запобігання порушень і зловживань при наданні освітніх послуг, недопущення використання наданих державою повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг педагогічним працівникам, з метою запобігання фактам хабарництва, уникнення неконтрольованих зборів коштів з батьків в закладі освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

1.                 Педагогічним працівникам спеціалізованої школи №47:

1.1.Забезпечити неухильне виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», інших нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції, у частині прав, обов’язків та обмежень для осіб, уповноважених державою на надання освітніх послуг.

1.2.  Не допускати зловживань службовим положенням для отримання особистої вигоди, здійснення порушень законодавства України з питань боротьби з корупцією, зокрема надання несанкціонованих освітніх послуг (репетиторства) в навчальний та позаурочний час.

1.3.Забезпечити проведення оплати додаткових освітніх послуг виключно через банківські установи в установленому законодавством України порядку.

1.4.  Категорично заборонити збирання готівкових коштів працівникам закладу освіти.

1.5.Забезпечити надходження добровільних грошових внесків і пожертвувань підприємств, організацій, окремих громадян виключно через благодійні фонди підтримки закладів освіти, банківські установи та не допускати збирання коштів, добровільних внесків та пожертвувань безпосередньо працівниками закладу освіти.

1.6.Вжити заходів щодо унеможливлення тиску з боку педагогічних та інших працівників закладу освіти до осіб, організацій, підприємств щодо благодійних внесків чи пожертвувань, зокрема при зарахування дітей до закладу освіти.

1.7.Забезпечити звітування про залучення додаткових джерел фінансування (благодійних внесків, пожертвувань) і їх раціональне використання перед громадськістю, педагогічним колективом з обов’язковим розміщенням звітів на інформаційному стенді та офіційному сайті навчального закладу.

1.8.Категорично заборонити вчителям приймати від батьків поздоровлення зі святами в будь-якій формі.

2.                 Класним керівникам:

2.1.Категорично заборонити втручання  в роботу батьківських комітетів під час вирішення фінансових проблем.

2.2.Заборонити втручання в вирішення питань з придбання підручників для учнів. Обмежитись тільки наданням переліку авторів підручників, затверджених педагогічною радою школи.

2.3.Заборонити збирання коштів для оплати послуг фотографа.

2.4.Відвідування учнями вистав та розважальних заходів відбувається виключно на добровільній основі, без тиску і примусу.

3.  Рекомендувати батьківським комітетам:

3.1.Не збирати кошти на поздоровлення педагогічних працівників на свята.

3.2.Не збирати кошти на прибирання класних кімнат і туалетів.

3.3.Не збирати кошти на централізоване придбання води. Забезпечувати дітей індивідуальними пляшечками з питною водою.

4.  Завідуючій виробництвом Уласенко С.В. забезпечити питний режим  в їдальні.

5.  Заступнику директора з АГЧ Корнієнку О.І. забезпечити роботу питних фонтанчиків у рекреаціях школи.

6. Не допускати тиску технічного персоналу на батьків по організації прибирання приміщень закладу освіти.

7. Посилити особисту відповідальність за виконання даного наказу працівниками закладу освіти, дотримання вимог чинного законодавства.

8.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                           С.М. Нетецька