Зарубіжна література прокладає  нашим дітям шлях у майбутнє через культуру.  Іншого шляху до цивілізованого світу немає. Саме культура – найкоротша відстань між народами. Тому від стану розвитку літературної освіти залежить духовний стан молодого покоління, а отже, і всієї країни.
 28.11.2018 р. в нашій школі відбулося методичне засідання вчителів зарубіжної літератури Печерського району міста Києва.
Тема заходу "Методика викладання зарубіжної літератури в школі: теорія і практика". 
Запрошені гості та вчителі нашої школи презентували цікаві напрацювання і методичні знахідки, поділилися своїми надбаннями і здобутками. На засіданні виступали: 
1. Сологуб А.І., кандидат педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, лауреат премії Міжнародного фонду "Відродження" Дж. Сороса: "Педагогічна філософія креативної освіти";
2. Чебанова О.Є., кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики, кіно і телебачення Київського міжнародного університету: "Викладання літератури в умовах сучасних цивілізаційних змін";
3. Семенець О.С., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри зарубіжної філології та журналістики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського: "Аспекти вивчення античної літератури в межах шкільного курсу зарубіжної літератури";
4. Лясоцька О.В., заступник директора з НМР, учитель зарубіжної літератури СШ № 47: "Форми і методи проведення уроків зарубіжної літератури в умовах міжкультурної комунікації учнів";
5. Головаш Н.П., учитель зарубіжної літератури СШ № 47: "Урок зарубіжної літератури в форматі урок-суд";
6. Лучкевич-Мініна І.М., учитель зарубіжної літератури і німецької мови СШ № 47: "Впровадження новітніх технологій навчання з метою залучення учнів до діалогу культур".
    Літературна освіта забезпечує естетичне та етичне виховання учнів, їх залучення до надбань вітчизняного і світового письменництва, розвиток стійкої мотивації до читання, потреби у зверненні до художньої літератури впродовж життя, збагачення духовно-емоційного досвіду, формування загальної культури.
    У новій програмі із зарубіжної літератури закріплена компаративна лінія предмета, а також акцентована увага на емоційно-ціннісному аспекті викладання зарубіжної літератури, яка має не менше значення, аніж літературознавча та культурологічна лінії. Формування емоцій та цінностей сучасної молоді через художню літературу, залучення учнів до читання – ось основний предмет уваги вчителів-словесників на уроках.
Сучасні діти вимогливі до вчителя, вони цінують його високий професіоналізм, рівень знань. Тому сучасний педагог постійно перебуває у творчому пошуку. Справжній учитель повинен тримати руку на пульсі життя, цікавитися новітніми технологіями, адже тільки кропітка праця і постійне вдосконалення професійності допоможе стати йому справжнім майстром. Розкритися кожному вчителю допомагає методична робота, творчі групи,  дискусії, наукові конференції і семінари.
Наші вчителі намагаються відповідати критеріям сучасного вчителя, тож пед. колектив разом з адміністрацією школи 29.11.2018 р. стали учасниками семінару: "Креативна освіта: теорія, технологія, практика", по закінченню якого, отримали сертифікати від Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України.
О.М. Валуйська
FB IMG 1544047811218
 

FB IMG 1544047886943

FB IMG 1544047894641

FB IMG 1544047871531