"Даруй себе дітям! Будь терплячим в чеканні дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитинстві!"

Ш.О.Амонашвілі
Вiчно сучасний 
 Постать Г. С. Сковороди, безсумнiвно, легендарна. Вона завжди зацікавлювала науковців. Його творча спадщина є ґрунтом для різноманітних роздумів і нескінченних ідей.  Сковорода – «криниця мудрості». Його твори – це цілий комплекс ідей, актуальних для того часу, де зосередженi передові погляди українського громадянства. Нині завдяки його творам можна зробити висновки, якi вiдповiдають нагальним потребам сьогодення. Сковорода дбав про духовний розвиток, слідкував за моральним здоров’ям, ідучи «земним шляхом - до духовного». Його багатогранна філософська і літературна творчість - це остання ланка в перехідному періоді від давньої української літератури до нової. Григорій Сковорода є золотим мостом між давнім і новим українським письменством. Сковорода «тікав від людей», але робив він це заради них, щоб постати перед рідним народом у високій іпостасі справжньої людини.
Діяльність Г.С. Сковороди є чудовим прикладом існування філософії українського духу як динамічної, здатної до розвитку і постійного вдосконалення оригінальної системи поглядів, ідеалів, вірувань, надій, любові, честі, совісті, гідності і порядності. Вона є своєрідним пошуком і визначенням українським народом свого місця в суспільно-історичному процесі, закликом до гуманізму і «сродної праці» кожного. Своєю творчістю і життям Г. Сковорода продемонстрував можливість здійснення глибинних перетворень.
Сьогодні ми називаємо Григорія Сковороду Першорозумом України, видатним філософом, талановитим поетом, будителем нації, людиною українського бароко – і, водночас, нашим сучасником, провісником нинішньої незалежної України. І це дiйсно так. Безумовно, не менш справедливим і точним буде ствердження, що Сковорода – по-європейськи освічений учений, постать світового рівня.
Вiн опанував знання, якими володіли попередники, у тому
числі класику славетної античності з її філософсько-педагогічними
теоріями, але не зупинився на тому. Допитливий обсерватор доби
принципових перемін у житті й суспільно-гуманістичному мисленні Європи,
він умножив свій досвід філософією Польщі й Угорщини, Німеччини й Італії
та інших країн (у яких він бував!), завдяки чому піднісся до вершин
світової культури. Сталося закономірне: істинний українець (співець
свободи, демократизму, гуманізму та філософського патріотизму, єдності
Людини, Світу і Слова, природного громадянина з рідним Тереном, Григорій
Сковорода постав і як істинний європеєць, котрий прагнув піднести своє
суспільство до висот тогочасної цивілізації і культури як вченістю
(проповіддю, творами), так і прикладом власного життя.
У мiркуваннях про діяльність народного вчителя хочеться наголосити на актуальності i значущості філософських роздумів Г. С. Сковороди: важливість духовності в сучасному житті, роль «серцезнавства» i «любовi» у 
навчально-виховному процесі.
«Серцезнавство» можна виділити як головний предмет у школі, а можливо, й окрему науку. Для сучасної освіти найголовнішим, насамперед, повинно бути серце дитини. Їхні серця –  це своєрідні висоти, які ми, дорослі, підкорюємо кожен день, кожну годину, кожну мить. За будь-яких обставин їх не можна ображати,  лише треба берегти і любити. Серцезнавство – це джерело духовності, з якого ми повинні черпати «вічні цінності» для  творення нової української школи. 
Серцезнавство – живиться віковічними педагогічними, біблійними традиціями і ґрунтується на багатогранній спадщині, яку залишив нам, освітянам, Григорій Сковорода. Його гуманістична педагогіка любові й серцезнавства є своєрідним інструктажем у вихованні зростаючого покоління. Це шлях до дитячих сердець. Вчитель має  зігріти учня своєю любов’ю, аби розкрити в ньому найкращі риси. Дитина – це дзеркало і те, що ми даємо їй сьогодні, побачимо в її вчинках у майбутньому.
Виховний ідеал Г. Сковороди - це людина, наділена такими рисами, як скромність, вдячність, справедливість, щирість, працьовитість, життєрадісність, сердечність i великодушність. Результатом морального виховання є особистість, яка постійно прагне самовдосконалення.
Педагогічні пріоритети Г.С. Сковороди, а отже, і педагогічна мета - навчити людину самопізнанню, рефлексії, адекватному сприйняттю світу і себе в ньому, а також постійному набуттю нових знань і самовдосконаленню, тобто саморозвитку. На думку Г.С. Сковороди, людина народжується для щастя, і основне завдання педагога - не зашкодити вільному її розвиткові відповідно до нахилів і здібностей, даних природою. Пройшло 300 років, а суспільство майже не змінилося, адже нині це основа сучасного навчання. 
Творчість і духовні заповіти Мудреця є справжньою симфонією серця…
«Знання без серця не окриляють людину, а обтяжують. Знання, які не пройшли через серце, стають злими, без добрих справ і помислів вони руйнують…»
Яскравою ілюстрацією глибини «філософії серця» є вся творча спадщина Григорія Савича, пiдтвердження ми знаходимо в його афоризмах:
«Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю»;
«Що може бути солодше за те, коли любить і прагне до тебе добра душа?»
«Хіба не любов усе єднає, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує?»
«Все минає, але любов після всього зостається»
Усе на світі починається з любові! Любов серед нас. Саме вона дарує нам те безцінне почуття щастя, допомагає бути собою, робить нас кращими. Аби змінити світ, треба починати з себе! Через любов людей до своєї нації створюється країна.
Нова українська школа повинна розпочинатись з любові! Першою й необхідною якістю вчителя має бути любов до учня. Адже  дитина – це чиста дошка, табула раса, на яку ми записуємо наше майбутнє.  Якщо бажаємо, щоб мабутнє було щасливим, маємо дослухатись до вчень Г.Сковороди, для якого цінним була «внутрішня людина», душа і серце. Тож ми намагамось дбати про висоту наших помислів і критеріїв, а також створюємо сприятливi умови для навчання, духовного та індивідуального розвитку всіх учнів з урахуванням їх можливостей, здібностей, пізнавальних інтересів та нахилів, впроваджуємо новітні технології навчання, маємо колектив фахівців, які забезпечують навчально-виховний процес на високому методичному рівні та індивідуальному підході до кожного учня.
Спільнота шанує Любомудра, йдучи до славного ювілею «Сковорода – 300».
Спеціалізована школа № 47 ім. А.С. Макаренка з поглибленим вивченням      іноземних мов в 2012 році першою засвітила промені Всеукраїнського форуму                  «Сковорода-300», які поширилися по всьому  Києву і започаткувала у 2013 р. проєкт «Йдемо за Сковородою», згідно з яким було розроблено програму дій щодо вивчення концепцій філософа й дослідження його  життя та творчості. 
Педагогічний колектив на чолі з директором школи, з Г.М. Сагач, Анжелою Андрієвською, Войцехівським, Бакуненко, заснували Сковородинську світлицю-музей, де сконцентроване духовне життя.  У ній зібрані цікаві матеріали про життя та творчість філософа. Робота учнів з вивчення досвіду митця продовжується, а експозиції постiйно оновлюються. Біля школи висаджено алею Сковороди, до оформлення якої долучалися не тільки учні школи, а й представники громадськості, батьки, науковці, шанувальники творчості Сковороди. Робота педколективу протягом кількох років насичена ідеями дитиноцентризму, які започаткував саме Г.Сковорода.
Ми  продовжуємо  активно брати участь у програмі «Сковорода-300» i щороку, вже восьмий рік поспіль, залюбки збираємо його шанувальників. Проводимо педради, форуми,  конференції з участю провідних науковців: доктора педагогічних наук, доктора теології – Г.М. Сагач; кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту інноваційних технологій і змісту освіти - І.Г.Єрмакова; кандидата педагогічних наук, члена-кореспондента НАПН України, заслуженого працівника освіти України, директора Українського коледжу ім. В.О. Сухомлинського - В. М. Хайруліної, ініціатора і автора концепції Сковородинських навчань культурософа О.А. Шокало, а також  діячів культури, артистів Н. Матвієнко, Пономаренко, 
О. Задніпровського тощо. У нашiй школi постiйно проходять рiзноманiтнi вистави, педагогічні читання, зустрічі з однодумцями, здійснюється обмін iнформацiєю i проведеною роботою.  Вчителі долучилися до проєкту: проводять відкриті уроку, позакласні заходи, досліджують творчість Любомудра, використовують педагогічні ідеї у своїй роботі. Учнi школи iз задоволенням вивчають твори Г.С. Сковороди, пишуть йому листи, складають вiршi, учнівські есе про найвеличнішу постать серед українського письменства. До цього проєкту долучаються не тільки наші співвітчизники, але й представники європейських країн.  
       В рамках програми «Сковорода – 300» та з метою дослiдження життя i творчостi Г.Сковороди, вчителi та учні нашої школи постійно здiйснюють екскурсії стежками Сковороди  i  залюбки відвідують місто Переяслав-Хмельницький, де свого часу жив і працював Григорій Сковорода. Нині на місці колегіуму відкрито музей «Переяслівський колегіум» великому педагогу та філософу. Побувавши там, школярi кожного разу переконуються: «Нам недобре від того, що ми знаємо багато зайвого, а не знаємо найпотрібнішого: самого себе. Не знаємо того, хто живе в нас. Якби ми знали і пам’ятали те, що живе в кожному з нас, то життя наше було б кращим».
Члени педагогічного колективу постiйно відвідують місця, які пов’язані з іменем Перворозуму. Так, три роки тому, колективу пощастило побувати на урочистому вiкриттi Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе» у с. Коврай, Золотоніського району Черкаської області, де певний час жив та працював відомий філософ-просвітитель, поет Григорій Сковорода. Педагоги, крокуючи стежками, по яких ходив поет, не тільки прониклись духом Сковороди-людини, але й отримали натхнення для вивчення досвіду філософа та подальшого втілення його в повсякденну роботу.  Григорій Сковорода скрізь і повсякчас лишається істинним педагогом для всіх поколінь і верств українського народу. Подібні заходи сприяють поглибленню інтересу до феноменальної спадщини духовного Вчителя, її популяризації в Україні й світі та надають Всеукраїнським Сковородинівським навчанням міжкультурної, всесвітньої значущості.
Крок за кроком, наближаючись до ювілею поета, проведено низку досліджень. Співпраця з науковцями дає наснагу до подальших звершень. Влучні вислови та афоризми Г.Сковороди широко використовуються вчителями-предметниками як епіграфи до уроків. Підтримуючи педагогічні погляди Сковороди  про  «сродну працю», вчителі працюють індивідуально, шукаючи підхід до кожного дитячого серця, розкриваючи й розвиваючи вроджені таланти дитини, які не лежать на поверхні. Свідченням цього є перемоги дітей в олімпіадах, у творчих конкурсах. Відбувається відкриття літературного таланту, результатом якого є написання власних літературних творів і навіть збірок.
03.12.2017р. вся українська спільнота святкувала  295-річчя з дня народження великого українського  поета, байкаря, філософа Г.Сковороди. Відзначення цього
дня – це свідчення шани до життя та творчості народного любомудра. Проведення грандіозного довготривалого свята в СШ № 47 – не лише ознака гостинності, а й повага до тих, хто йде за вченням Перворозуму, виховуючи підростаюче покоління. Ми прагнемо втілити в щоденне життя, взяти за педагогічну основу канони філософа: пізнай себе – станеш щасливим; штурмуй вершину – матимеш середину, втрата часу найтяжча  тощо. Пiд час святкування були проведенi уроки-диспути, еврістичні бесіди, уроки з використанням театральних мініатюр за творами поета, відкрито виставку художніх робіт за творами Г.С.Сковороди, інформаційні стенди з результатами науково-дослідницької роботи учнів за темою, випущена газета «Ерудит» та підготовлено диск з інформацією про життя та творчість філософа. 
     В рамках проєкту «Сковорода – 300», 5 грудня 2019 року в Спеціалізованій школі 
№ 47 ім. А.С Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов відбувся грандіозний, масштабний, всеукраїнський захід-рефлексія під загальною назвою «Будуймо храм серця разом», присвячений Дню народження Григорія Савича Сковороди. Свято тривало з 8:00 до 16:00.  До участі в програмі заходу були залучені всі вчителі та учні школи, а також їхні батьки. Багатогранний талант Григорія Савича був розглянутий під призмою сучасності в різноманітних жанрах:  уроки життя, екскурсії Сковородинською  світлицею, флешмоби, квести, уроки критичного мислення, поетичні читання, 
майстер-класи, тренінги, круглі столи, відеолокації, виставки та театралізовані вистави. Вся творча спадщина мислителя, його духовні заповіти й дороговкази є справжньою симфонією серця. У заході взяли участь шановні гості з Києва та інших міст України: доктор педагогічних наук, доктор теології  Г.М. Сагач (м. Одеса); кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти І.Г.Єрмаков (м. Київ);  кандидат педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, директор Українського коледжу ім. В.О. Сухомлинського В. М. Хайруліна (м.Київ), доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» М.П. Корпанюк, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник інституту безперервної освіти м. Чернівці Т.О. Кузьмич,  директор школи М.В. Влад
 (м. Чернівці).
    Багато років дослiджуючи творчість Григорія Савича Сковороди, дiйдемо висновку, що нагальною потребою є вивчення й осмислення суті вчення мудреця та впровадження в освітній процес морально-етичних принципів сковородинської філософії. Ми все більше переконуємося в правильності життєвих покладань народного Любомудра, його філософських надбань та актуальності їх сьогодні. Ми живемо в інший час – життя суттєво відмінне від 18-го століття, та істини й цінності залишаються незмінними…
Свiтлана Нетецька
 
 
IMG 20201204 111735 400
 
Область прикрепленных файлов
 
 
 
Днями стартувала акція "16 днів проти насильства". Її початок щорічно припадає на 25 листопада, Міжнародний день ліквідації насильства щодо жінок, і символічно триває до 10 грудня, Дня прав людини.
   Цю акцію підтримують тисячі активістів, громадських організацій та державних структур у кожному куточку світу. Протягом 16 днів вони зосереджують свої зусилля на єдиній меті — привернути увагу громадськості до проблеми насильства. Учасники акції закликають запобігати та протидіяти йому.
   Наша школа активно долучилася до акції і ми  щодня проводимо низку заходів:
лекторії «Що таке насильство?»;
виховні години з попередження насильства в сім'ї;
профілактичні лекції з відео матеріалом "Стоп насильству";
заняття з елементами тренінгу та використанням відео-матеріалів на тему: «Скажи «Ні!» насильству»;
правові лекторії щодо роз’яснення прав дітей та захисту від насильства над дітьми в сім'ї;
роз’яснювальні уроки щодо сутності жорстокого поводження і насильства та навчання звертанню з приводу їх проявів в установи, організації, за телефонами довіри;
розповсюдження пам’яток «СТОП насильство!»;
проведення конкурсу малюнків і стінгазет «Діти проти насильства» та «Світ без насильства!»;
створення відеоролику учнями старших класів «Діти проти насильства».
    Насильство має різні форми, прояви та наслідки і може постукати в будь-чиї двері. Від нього страждають як чоловіки, так і жінки, як діти, так і люди похилого віку. Адже воно не зважає на вік, стать, соціальний статус чи рівень достатку. І це набагато ближче, ніж може здатися на перший погляд. 
   Перший та найважчий крок для постраждалих — звернутися по допомогу. Але лише це найдієвіший спосіб вирішити проблему. 
   В Україні функціонує урядова гаряча лінія, яка надає психологічні консультації та підтримку постраждалим. Її номер — 1547. 
   Якщо ж ви потребуєте оперативного реагування на випадок насильства — телефонуйте 102. 
Лише один виклик може змінити чи врятувати життя!
О.М. Валуйська,
Ж.В. Петриченко 
Не мовчи, а #ДійПротиНасильства
IMG 20201201 144239 164
 
 IMG 20201201 085536
Polish 20201201 170558042